Truca'ns ara

Assessorament i Reconeixement

Informació sobre el Servei d’Assessorament

Aquest és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada i de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

És un requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Preu del servei: 60€

 

Oferta de places per família:

 

Cicle FormatiuPlaces
CFGM de Gestió Administrativa5
CFGS d’Administració i Finances5
CFGM d’Activitats Comercials5
CFGS de Màrqueting i Publicitat5
CFGS de Ensenyaments i Animació Socioesportiva5
CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN)5

 

Calendari (2017):

AccióPeríode

Sol·licitud del Servei d’Assessorament (a Secretaria).

14/09 al 18/09

Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva (a la web).

62/09

Reclamacions a la llista de persones admeses (a Secretaria).

22/09 al 23/09

Publicació de la llista definitiva d’admesos, instruccions, calendari de pagament i d’inici de l’Assessorament (a la web).

24/09

Inscripció al Servei d’Assessorament i presentació de la documentació de pagament (a Secretaria).

25/09 al 30/09

Calendari  i convocatòria de les persones interessades (a Ramar FP).

05/10

 

Sol·licitud del servei (inscripció):

Per poder realitzar la sol·licitud cal enregistrar-se primer com usuari del sistema serveifp.cat mitjançant una adreça de correu vàlida. Al realitzar la sol·licitud telemàtica cal escollir el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament. La sol·licitud es pot fer directament al nostre centre des de l’adreça serveifp.cat/cc=08024467.

 

Criteris d’admissió:

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 

Pagament del servei:

Contacteu amb l’adreça de correu del centre per obtenir el compte bancari per fer l’ingrés.

 

Presentació de la documentació:

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la familia professional escollida.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.

Informació sobre el Servei de Reconeixement

El Servei de Reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.
Aquest servei té un preu públic de 18€ per Unitat Formativa.

Oferta de places del centre per família:

Cicle FormatiuPlaces
CFGM de Gestió Administrativa5
CFGM de Comerç5
CFGS d’Administració i Finances5
CFGS de Màrqueting i Publicitat5
CFGS de Ensenyament y Animació Socioesportiva5
CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN)5

Calendari (2017):

AccióPeríode

Sol·licitud del Servei de reconeisement (a Secretaria).

02/11 al 06/11

Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva (a la web).

09/11

Reclamacions a la llista de persones admeses (a Secretaria).

10/11 al 11/11

Publicació de la llista definitiva d’admesos, instruccions, calendari de pagament i d’inici del Reconeixement (a la web).

12/11

Inscripció al Servei de Reconeixement i presentació de la documentació de pagament (a Secretaria).

16/11 al 20/11

Calendari  i convocatòria de les persones interessades (a Ramar FP).

23/11
Chat
1
¿Tienes alguna duda?
Escríbenos pulsando el icono verde de la derecha. ↘