Truca'ns ara

FP DUAL

Informació sobre l’FP DUAL

Com funciona

  • La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.
  • Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari iel calendari.
  • L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
  • El centre educatiu i l’empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents.
  • El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre.

Fases

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases:

1ª fase – Integració. L’alumne hi fa pràctiques i mentre s’adapta al funcionament de l’empresa.

RelacióDuradaRetribucionsSeguretat Social
FCT (pràctiques)80-100 horesNo remuneradesSense alta a l’SS
Assegurança escolar

2ª fase – Consolidació. Estada remunerada en modalitat de contracte o beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre educatiu.

RelacióDuradaRetribucionsSeguretat Social
opció 1. Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge1 any, com a mínimPactades entre empresa i centre educatiu
Salari segons conveni col·lectiu (en funció d’hores de treball efectiu)
No poden ser inferiors a l’SMI (4€/h aprox.)
Alta a l’SS com a treballador
Opció 2. Beca (Signatura d’un acord formatiu entre empresa-centre i aprenent)De 2 a 10 mesos per curs
(es pot fer una pròrroga)
Pactada entre empresa i centre educatiu,
en funció de les hores d’estada
No poden ser inferiors a l’IPREM (3,5€/h aprox.)
Alta a l’SS com a becari
Chat
1
¿Tienes alguna duda?
Escríbenos pulsando el icono verde de la derecha. ↘